Vorstand
1. Hautmann: Siegfried Abels

E-Mail: 1.Hauptmann@1reserve1897.de

 


2. Hauptmann:  Volker Heck


E-Mail: 2.Hauptmann@1reserve1897.de
1. Schriftführer: Axel Horn

E-Mail: webmaster@1reserve1897.de
1. Kassierer: Frank Kurkerewicz


 


2. Schriftführer: Frank Dzaack

2. Kassierer: Stefan OstEhrenhauptmann:

Lothar Kurkerewicz

Verstorben am 15.10.2020


 Ehrenhauptmann: Helmut Sitz